ALMA COLOR
Wybierz język

ALMAKOR i ALMALUX trudnopalny i bezpieczny 05-02-11 03:10

W Centrum Naukowo-Technicznym Kolejnictwa, w Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji LK w Warszawie przeprowadziliśmy badania zestawu farb alkidowych: ALMAKOR C + ALMALUX wg normy: PN-K-02511 „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe materiałów”.

Zestaw naszych farb przebadany przez Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji LK został sklasyfikowany jako: A, D1, T1, P1, R2

A – Materiał trudno palny.
D1 – Materiał o słabych właściwościach dymowych.
T1 – Materiał o małym stężeniu tlenków węgla.
P1 – Materiał niezapalny o wskaźniku tlenowym powyżej 35.
R2 - Materiał o średniej prędkości rozprzestrzeniania się płomienia po powierzchni o
Wskaźniku Rozprzestrzeniania się płomienia po powierzchni od 20 do 75.

Badania obejmowały:
-Właściwości palne – klasa materiału wg PN-K-02508:1999
wg UIC Code 564-2, Ap 4
-Właściwości dymowe podczas spalania
– klasa materiału wg PN-K-02501:2000
wg UIC Code 564-2, Ap 15
-Stężenie tlenku i dwutlenku węgla wydzielanych podczas rozkładu termicznego lub spalania
– klasa materiału wg PN-93/K -02505
-Oznaczanie właściwości palno dymowych
– klasa materiału wg PN-K-02511:2000
wg UIC Code 564-2, Ap 15
-Wskaźnik rozprzestrzeniania się płomienia
- klasa materiału wg PN-K-02512:2000


Wyniki badań oraz Karty Techniczne wyrobów udostępniamy na życzenie naszym klientom.