ALMA COLOR
Wybierz język

Rozwój i ochrona przeciwpożarowa w Alma-Color 17-07-14 10:32

Mijają trzy lata od pożaru magazynu produktów i surowców na terenie Alma-Color. Pożar, pomimo, że spowodował ogromne zniszczenia i straty, przyczynił się do zainicjowania wielu działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie wzgórza przemysłowego w Gniewie.

Pożar w Alma-Color, który wybuchł 25 października 2011 roku w sposób bezwzględny obnażył niedoskonałości związane z systemem ochrony przeciwpożarowej w najbardziej uprzemysłowionej części miasta. Przypomnijmy, że wodę zamiast z hydrantów, wozy bojowe straży pożarnej musiały czerpać z ...Wisły. Pomimo obecności przemysłu chemicznego, budowlanego, hotelu i stacji paliw, w hydrantach przeciwpożarowych jest zbyt niski stan wody. Paraliżuje to działalność istniejących tu firm, uniemożliwiając ich rozbudowę i blokuje wejście nowych inwestorów, którzy nie oddadzą do użytkowania nowych obiektów bez zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej. Zmusza to przedsiębiorstwa do kosztownych inwestycji we własne, niezależne od miejskiej sieci, źródła wody przeznaczonej do celów gaśniczych. 

Problem ciśnienia w hydrantach administrowanych przez Gminę Gniew spowodowany jest ograniczeniami technicznymi obecnej infrastruktury oraz różnicą terenu pomiędzy gniewską strefą przemysłową a miastem, z którego woda jest pompowana do położonych na wzniesieniu zakładów i budynków mieszkalnych. Istniejąca przepompownia przy ul. Krasickiego powinna być wyposażona w zbiornik, który zapewniłby ciśnienie wody w sieci i hydrantach na odpowiednio wysokim poziomie i w odpowiedniej wydajności.

W tym celu Alma-Color rozpoczęła starania doprowadzając w styczniu 2014 r do spotkania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gniewie, w którym udział wzięły służby Państwowej Straży Pożarnej, władze gminy oraz przedstawiciele spółki komunalnej Inwest-Kom. Wspólnie uznano za priorytetową inwestycję w przepompowni.

Natychmiast po pożarze Alma-Color przystąpiła do budowy nowego obiektu magazynowego o powierzchni około 300 metrów kwadratowych. Do odbioru tego budynku przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego niezbędna jest pozytywna opinia Państwowej Straży Pożarnej, która wymaga odpowiedniego ciśnienia i wydajności w hydrantach ppoż. Z uwagi na problemy z ciśnieniem w sieci, firma zainwestowała w odbudowę zbiornika przeciwpożarowego zlokalizowanego pomiędzy Almą-Color a przedsiębiorstwem Con-Met. Zbiornik o pojemności ok. 270 metrów sześciennych wody został odbudowany, a obok ustawiono połączoną z nim studnię ssawną z odpowiednimi przyłączami do wężów strażackich. Cały obiekt jest monitorowany i zamknięty dla osób postronnych. Za współpracę przy odbudowie obiektu dziękujemy firmie Safe, która udsotępniła teren, spółce komunalnej Inwest-Kom, OSP Gniew i Gminnemu Centrum Reagowania za pomoc w napełnianiu zbiornika wodą.

W miejscu, w którym jeszcze trzy lata temu było pogorzelisko, obecnie powstaje nowoczesna hala magazynowa o powierzchni 859 metrów kwadratowych. Ta inwestycja również wymaga zapewnienia odpowiedniej ilości wody do celów gaśniczych. W ramach inwestycji powstało kilka nowych hydrantów zlokalizowanych na terenie i wokół Alma-Color. Teraz niezbędne są kolejne wspólne działania, do których wierzymy, że dojdzie w najbliższym czasie. 

Alma-Color Sp. z o.o. jako firma o profilu chemicznym w sposób szczególny traktuje sprawy ochrony przeciwpożarowej. Przez lata wspieramy Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Gniew, ostatnio współuczestniczyliśmy w organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Poznaniu Mistrzostwach Wielkopolski w Sporcie Pożarniczym rozegranych na nowym obiekcie szkoleniowym pod Poznaniem.